جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

لیست قیمت حضور و غیاب

دستگاه حضور غیاب SPG-ZK 774

 • قابلیت ثبت 200 چهره
 •  قابلیت ثبت 500 اثر انگشت
 •  قابلیت ثبت 500 کارت
 •  قابلیت ثبت  50000 تردد
 •  
دستگاه حضور غیاب SPG-ZK 774

9,200,000 تومان

دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره با ماسک SPG-ZK 711

 •  قابليت ثبت 10000 چهره (قابلیت شناسایی با ماسک)
 •  قابليت ثبت 10000 اثر انگشت SilkID
 •  قابليت ثبت 10000 کارت
 •  صفحه نمایش لمسی 7 اینچی
دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره با ماسک SPG-ZK 712

۲۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

دستگاه حضور و غیاب کف دست مدل SPG-ZK 304

 •  قابليت ثبت 3000 اثر‌ انگشت
 •  قابليت ثبت 600 کف دست
 •  قابليت ثبت 10000 کارت
 •  قابلیت ثبت 100000 تردد
 •  
دستگاه حضور و غیاب کف دست مدل SPG-ZK 304

۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره و اثر انگشت SPG-ZK 775

 •  قابلیت ثبت 2000 چهره
 •  قابلیت ثبت 3000 اثر انگشت
 •  قابلیت ثبت 2000 کارت
 •  قابلیت ثبت 100000 تردد
 •  
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی مدل SPG-ZK-783(1)

۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان