سیستم جامع اتوماسیون اتوبوسرانی (سجا)

این سیستم در نهایت سعی در استفاده از کارت هوشمند بجای بلیط کاغذی و هوشمند نمودن تردد اتوبوسها در سطح شهر و همچنین مدیریتی یکپارچه بر کلیه امور مربوط به حمل و نقل مسافر دارد. با توجه به افزایش جمعیت در شهرها و همچنین افزایش آلاینده ها و ترافیک وسایل نقلیه در کلان شهرها و یا حتی در شهرهای با جمعیت متوسط، سیستمی جامع و موثر جهت مدیریت وسایل حمل و نقل عمومی به شدت مورد نیاز می باشد. مخصوصا در مورد ایران که کشوری در حال رشد می باشد و مدیران آن بصورت مداوم در حال گسترش کمی و کیفی ناوگان خود می باشند.
اکنون اتوبوسها و وسایل حمل و نقل عمومی که آسایش مسافران را از لحاظ سرما و گرما و سرعت در حمل و نقل و مخصوصا مجهز به سیستم های مدیریت الکترونیکی تامین نمایند، به شدت مورد نیاز می باشند. در سایر کشورهای دنیا سیستم های جامع مدیریت اتوبوسرانی چندین سال است که بومی شده و مورد استفاده قرار گرفته است، به نحوی که مردم برای صرفه جویی در مصرف بنزین و راحتی استفاده از این وسایل حمل و نقل عمومی، استفاده از آنرا به خوبی پذیرفته اند.

 

سیستم جامع اتوماسیون اتوبوسرانی (سجا)

 

شرکت جهان گستر نیز با توجه به سابقه زیاد خود در اجرای سیستم های بزرگ اتوماسیون، مخصوصا در دانشگاهها و سازمانهای بزرگ، سیستمی کارامد با تکیه به ایده های خود و نیازهای اتوبوسرانی های ایران و فرهنگ مردم