نقش فناوری RFID در فناوری اطلاعات

چکیده:
RFID مخفف Radio Frequency Identification  به معنای شناسه مبتنی بر بسامد رادیویی می باشد. این فناوری به عنوان زیر مجموعه ای از سیستم هاي بیسیم و سیار شناخته شده، قابلیت استفاده در بسیاري از کاربردهاي روزمره صنعتی- خانگی را داراست. به طور کلی سازمانها به دلیل حجم بالاي داده ها و نیاز مبرم به کاهش خطاها تاحد ممکن سعی در خودکارسازي ورود داده و ویرایش آنها دارند که  RFID به عنوان یک تکنولوژي کم هزینه و مؤثر نقش بارزي در تامین این اهداف دارد.مقدمه
بیش از دودهه از ورود رایانه به ایران و آشنایی مردم ما با این وسیله می گذرد؛ وسیله اي که در دهه پنجاه شمسی تنها براي گروه کوچکی از دانشجویان و دانشگاهیان و صاحبان صنایع آشنا بود، اما امروز آشناي همه است. درواقع شاید نتوانیم نمونه دیگري بیابیم که در فاصله دودهه توانسته باشد این چنین به یک نیاز روزمره در زندگی ما تبدیل شود و جاي خود را باز کند. افزایش روزمره استفاده از رایانه در جهان و ایران سبب شد که در زمانی کوتاه "صنعت انفورماتیک " شکل بگیرد و با سرعت غیرقابل باوري به صنعت پیشرو تبدیل شود. در ایران نیز در سالهاي اخیر با این واژه آشنا شده ایم و شاهد افزایش بهره برداري ازفرآورده هاي سخت افزاري و نرم افزاري این صنعت هستیم .
علاوه بر استفاده هاي گوناگون و روزافزون، کشور ما نیز می رود تا در شمار کشورهایی باشد که در تولید و ساخت وسایل و قطعات و برنامه هاي آن نیز دست دارند و تنها مصرف کننده صنایع انفورماتیک نیستند. اما به نظر می رسد که صنعت انفورماتیک کشور در دو زمینه دچار مشکل است و باگذشت زمان این دشواریها اگر بیشتر نشود، کمتر نیز نخواهد شد مگر آنکه چاره اي اندیشیده شود. یکی از این زمینه ها آن است که ما هنوز نتوانسته ایم در زمینه صادرات بویژه صادرات نرم افزار فعال شویم. به¬رغم آنکه بسیاري می گویند ایرانیان به دلیل هوش سرشاري که دارند که مبتکر و نوآور هستند، می توانند در بازار جهان نقش خوبی داشته باشند. زمینه دیگر نیز میزان برآوردن نیازهاي واقعی کشور است که صد البته مهم تر از صادرات نرم افزار است. برخی می گویند صنعت انفورماتیک در ایران دچار افراط و تفریط است. یعنی یا براي بازیها و سرگرمی¬هاي کامپیوتري است یا براي برنامه هاي خیلی علمی و سطح بالا فعالیت می کند که هیچ کدام نیازهاي پایه اي و واقعی نیستند. دست اندرکاران صنعت انفورماتیک و فعالان رایانه اي کشور نیز در عین حال که ازتوانایی هاي خود می گویند، گلایه می کنند که چرا دولت به فکر این صنعت نیست وحمایت نمی کند.
چندیست می شنویم کشورهایی مانند هندوستان سالانه چندین میلیارد دلار نرم افزار به آمریکا صادر می کند. این در حالیست که شرکت هاي ایرانی هنوز توانایی پاسخگویی به بازار داخلی را ندارند. چرا؟ بعد از گذشت سالها از رونق گرفتن صنعت کامپیوتر و فناوري اطلاعات هنوز بسیاري از سازمانها، شرکتها و موسسات هستند که با صرف منابع مالی و انسانی زیاد و اتلاف وقت هنوز به ارائه خدمات در میان انبوهی از کاغذ و کاغذبازي می پردازند و تلاشی در جهت استفاده از ظرفیتهاي فناوري اطلاعات براي پیشرفت خود و جامعه و رفع لااقل یکی از مشکلات جامعه مثل ترافیک و آلودگی هوا نمی کنند.
به این علت که فنآوري RFID اخیرا گسترش و رواج قابل ملاحظ¬هاي یافته است، بسیاري از افراد تصور میکنند که این تکنولوژي جدید و نوپاست درحالیکه منشاء پیدایش این تکنولوژي به ابتداي پیدایش جهان و ایجاد نیروي الکترومغناطیسی بر می گردد. ولی در واقع با اختراع الکتریسیته توسط بنیامین فرانکلین(Benjamin Franklin) آغاز گردید. اولین مورد استفاده از آن در قرن 19 با سیستم تلگراف با انتقال سیگنال بوده و سپس در سال 1906 ارنست الکساندرسون  (Ernest Alexanderson) اولین امواج رادیویی را مشخص نمود. در سال 1922 از این طریق رادار نیز اختراع گردید. سیستم شناسایی توسط فرکانس رادیویی شامل ترکیب دو سیستم رادار و تکنولوژي امواج رادیویی می باشد. در سال 1948 اولین دستگاه دریافت و انتقال امواج رادیویی طراحی گردید و با پیشرفت در دهه هاي 60 و 70 میلادي به اختراع امواج میکروویو (Microwave) نیز منجر شد.
در دهه 80 میلادي سه فقره حق امتیاز براي شناسایی الکترونیکی در جهان صادر گردید و بالاخره در سال 1990 اولین سیستم چند منظوره در شناسایی توسط امواج رادیویی در علوم مختلف بکار برده شد. از این تاریخ به بعد، این سیستم پیشرفتهاي عظیمی نموده بطوریکه کوچکترین میکروچیپ به اندازه یک دانه برنج طراحی گردیده و مورد بهره برداریهاي مختلف قرارگرفته است. این میکروچیپ حاوي اطلاعات طراحی شده از قبل بوده و به یک آنتن متصل می باشد و از فواصل معین قابل تشخیص می باشد بطوریکه با استفاده از یک دستگاه بازخوان، امواج رادیویی به میکروچیپ ارسال و از طریق آنتن اطلاعات میکروچیپ توسط همان امواج رادیوي به دستگاه بازخوان منتقل میشود. با پیشرفت این تکنولوژي، انواع دستگاههاي بازخوان با قدرت بالا در تشخیص میکروچیپ از فواصل دورتر و همچنین مطابقت بیشتر وسایل با استانداردهاي جهانی در ساخت این نوع تجهیزات، کاربرد بیشتر این سیستم را در علوم و فنون مختلف شاهد هستیم .
ظهور این پدیده در تاریخ به سال 1946 باز می گردد، زمانی که (Leon Theremin) ابزاري را براي دولت جماهیر شوروي اختراع کرد، این وسیله قادر بود امواج و فرکانس هاي رادیویی ایجاد شده از وقایع مختلف را به محل مورد نظر انتقال دهد این امواج صوتی با به حرکت درآوردن دیافراگمی که به یک دستگاه مرتعش کننده متصل بود، بازتاب امواج رادیویی را به زبان قابل فهم ترجمه می کرد با وجود اینکه این دستگاه قابلیت زیادي نداشت، نامش به عنوان نخستین دستگاهی که با تکنولوژي  RFID کار می کرد، ثبت گردید. ذکر این نکته ضروریست که بنا بر اعلام برخی منابع، پیدایش RFID در جهان از سال 1920 بوده و در دهه 1960 نیز تکمیل شده است.
تکنولوژي دیگري که شباهت زیادي به سیستم RFID داشت، سیستم IFF بود که در سال 1939 در بریتانیا ظهور کرد و به عنوان وسیله اي کارآمد در جنگ جهانی دوم جهت شناسایی هواپیماهاي دشمن مورد استفاده قرار گرفت، پس از آن یک محقق آمریکایی به نام (Harry Stockman) نیز در سال 1948 مقاله اي در خصوص RFID با عنوان ارتباط به وسیله نیروي انعکاس منتشر کرده و پیش بینی کرده بود که جهت شناسایی اشیا و وسایل مختلف و حتی انسان ها می توان از امواج رادیویی استفاده کرد که این امر مستلزم تحقیقات بیشتر می باشد.
اولین بار فنآوري RFID به شکل امروزي آن توسط "Mario Cardullo" کشف شد اما تا سال 1970 به علت گرانی استفاده تجاري نداشت.
به عنوان مثالی براي این فناوري میتوان به فروشگاه¬هاي نیویورك، سانفرانسیسکو و لس آنجلس اشاره کرد. در این فروشگاه ها کالاها یک برچسب RFID دارند. اگر مشتري بخواهد در مورد کالایی اطلاعات کسب کند می تواند همراه آن کالا به جلوي یکی از صفحات نمایش اطراف مغازه برود صفحه نمایش به طور خودکار اطلاعات مربوط به کالا رنگ، مدل، مواد اولیه و موجودي کالا را نمایش می دهد. اگر مشتري یکی از لباس ها را به اتاق رخت کن ببرد برچسب به طور خودکار توسط آنتن درون اتاق شناسایی و تشخیص داده شده و
اطلاعات مربوط به آن به طور خودکار روي صفحه نمایش لمسی اتاق نشان داده می شود. این اتاق یک آینه سحرآمیز ویدئویی نیز دارد. هنگامی که مشتري لباس را پوشیده و جلوي آینه قرار می گیرد. تصاویر او ضبط شده و به طور آهسته نمایش داده می شود.

مقالات مرتبط:

اجزای تشکیل دهنده RFID

کاربردهای فناوری RFID