تایمکس اثرانگشتی - ورود و خروج اثرانگشتی

دستگاه های اثر انگشتی در چهار مدل مختلف عرضه می شوند که بطور کل مشخصات زیر را دارند:

دستگاه حضور و غیاب

مدل های مختلف دستگاه اثر انگشتی

دستگاه کارتی و اثرانشگتی جدید مدل FB3 - سیستم پرداز گیل: