کاربردهای فناوری RFID

در مورد فناوری RFID بطور مفصل در سایت بحث شده. در این مقاله قصد داریم به کاربردهای این فناوری در دنیای امروز بپردازیم.

 

این فناوري کاربردهاي متعددي در حوزه صنعت دارد که از آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1) مدیریت زنجیره تأمین  (SCM):

مدیریت زنجیره تأمین  (SCM)

با قرار دادن Tagهای RFID بر روی اجناس در زنجیره تأمین در هر لحظه می توان تشخیص داد که کالای مورد نظر در چه مرحله ای از زنجیره قرار دارد. RFID توسط شرکتهاي مختلف در دنیا از جمله wal-mart ،  Gillete و... برای این منظور به کار برده شده است.

SCM

کمک عمده RFID در زنجیره تامین به هنگام خرید مواد اولیه از تامین کنندگان و همچنین انتقال محصولات به توزیع کنندگان میباشد. Tagهای RFID که بر روي پالتهاي حمل محصولات نصب میشوند اطلاعات کاملی از محصولات موجود در پالت در اختیار مراکز بازرسی قرار میدهد و در نتیجه احتیاجی به باز کردن محموله و شمارش دستی محصولات نیست که این امر سبب کاهش قابل توجهی در هزینه بازرسی و افزایش دقت و کاهش اشتباهات حمل خواهد شد . همچنین اطلاعات وسیعی درباره مواد و قطعات تشکیل دهنده محصول ،مراحل ساخت آن ، زمان ساخت و تحویل ،محل قرارگیري آن در انبار و... را میتوان در داخل tagها ذخیره و نگهداري کرد.

2) کنترل تردد افراد:
افزایش امنیت کنترل تردد،گزارش گیري در مورد تردد افراد در زمان هاي مختلف در سازمان،حذف صف در مقابل ورودي ها، امکان اعطا یالغو دسترسی به افراد و انجام تنظیمات نرم افزاري، ازمزایاي سیستم کنترل تردد بر مبناي RFID است.
بر خلاف کارتهاي تماسی، کارتهاي بدون تماس RFID، استهلاك کمی دارند و با توجه به استانداردهاي امنیتی بکار رفته دراین کارتها، امکان کپی وجود ندارد .
سیستم کنترل تردد بر مبناي RFID داراي اجزاء کلی شامل ریدر، کنترلر، کارت و نرم افزار مرکزي است. کنترلرها امکان ذخیره اطلاعات تا چند هزار رکورد را دارند و در صورت از کار افتادن کامپیوتر مرکزي، سیستم می تواند به صورت stand alone بکار خود ادامه دهد.
با استفاده از نرم افزار مرکزي می توان دسترسی افراد را بر مبناي زمان و محدوده تعریف کرد. همچنین امکان دریافت سیگنال هشدار در مواقع ضروري از طریق نرم افزار ممکن می شود.
3) کنترل تردد خودرو:
در این سیستم، تگ RFID روي شیشه خودرو چسبانده می شود و ریدر در کنار درب ورودي، تگ را شناسایی و ID آن را به نرم افزار مربوطه می فرستد .با استفاده از این نرم افزار، ضمن کنترل دسترسی خودروهاي مختلف به مبادي ورود وخروج، امکان گزارش گیري هاي مورد نیاز کاربر فراهم می شود.
تگ RFID که براي این کاربرد استفاده می شود، به دو صورت باتري دار و بدون باتري موجود است.
مزیت تگ هاي بدون باتري براي کنترل تردد خودرو، عمر نامحدود آنها با توجه به عدم نیاز به تعویض تگ پس از اتمام باتري آن است اما ریدر ها گران قیمت تر هستند.
چنین سیستم قابل استفاده برای: سازمانهای مختلف، ساختمان ها، مجتمع هاي مسکونی، فرودگاه ها، تاکسیرانی و ...
4) دریافت عوارض راه:
در بسیاري از کشورها برروي ماشینها برچسبهایی با اطلاعات شماره credit-card و مشخصات مالک آن، قرار داده می شود.

دریافت عوارض راه با RFID

در هنگام عبور از جاده ها gateهایی براي جمعآوري عوارض وجود دارد که این tagها را در حال حرکت خوانده و به صورت خودکار، مقدار عوارض را از حساب صاحب اتومبیل کم میکند. از این طریق توقف براي پرداخت عوارض در جادهها حذف خواهد شد.
5) مدیریت محوطه:
مدیریت محوطه، ردیابی و شناسایی پرسنل و ماشین آلات در محوطه هاي بزرگ یکی از کاربردهایی است که توسط تکنولوژي RFID با برد بالا ممکن می گردد
از جمله موارد کاربرد RFID در مدیریت محوطه، می توان به ردیابی ماشین آلات، کانتینر ها و پرسنل در بنادر، فرودگاه ها، پتروشیمی ها،کارخانه ها، پادگان ها و موسسات اشاره کرد. همچنین ردیابی کامیون هاي حاوي بار درمحوطه هاي بارگیري، تشخیص اتصال درست کانتینر و تریلر، مدیریت ماشین آلات در محوطه فرودگاه و موارد مشابه از موارد مدیریت محوطه توسط تکنولوژي RFID محسوب می شود.
6) مدیریت اموال:
فهرست برداري از اموال در زمانهاي مشخص (مثلا سالانه)، فرآیندي وقت گیر است که با استفاده از تکنولوژي RFID، این فرآیند را میتوان با دقت بالا و در مدت زمان بسیار کوتاه انجام داد. همچنین در صورتی که اموال از اتاق یا محدوده اي به محدوده دیگر برده می شوند، می توان به صورت کاملا مکانیزه آن ها را ردیابی نمود.
در این کاربرد، می توان از ریدر هایی به صورت گیت،در ورودي و خروجی هر محدوده استفاده کرد. در اینصورت، ورود و خروج اموال به  هرمحدوده یا اتاق به صورت خودکار ثبت می شود. همچنین می توان از ریدرهاي دستی استفاده نمود. در این حالت پرسنل با استفاده از ریدر هاي دستی می توانند لیست اموال را بروزکنند.
7) سیستم کنترل موجودی:
یکی از کاربردهاي بسیار متداول RFID کاربرد آن در برنامه ریزي و کنترل موجوديهاست. اطلاعات موجودي ها در Tagهای RFID نگهداري میشود و از این طریق هر لحظه میتوان میزان موجودي موسسه و محل نگهداري آنها را چک کرد و احتیاجات را مشخص و سفارشات لازم را ارسال نمود. RFID هزینه کنترل موجودي را کاهش داده و کارایی ودقت آن را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد. شرکت wal-mart ادعا می کند که با استفاده از RFID هزینه کنترل موجودي شرکت به میزان 5/1% کاهش داشته است.
* شرکت wal-mart  در زمینه استفاده از RFID تقریبا پیشگام است. با استفاده ازاین سیستم، wal-mart در هر لحظه چک میکند که از هر محصول چقدر و در کدام قفسهها وجود دارد و اگر در هر جا مقدار این کالاها کم باشد به طور خودکار دستوري به قسمت انبار داري ارسال میشود تا قفسهها مجددا پر شوند. همچنین در زمان برداشتن یا گذاشتن موجودي در انبار این اطلاعات ثبت شده،سطح موجودي انبار چک شده و در صورت نیاز سفارش به تامین کنندگان به صورت خودکار داده میشود.
8) اخذ عوارض الکترونیک:
حذف راهبندان در ورودي عوارضی در بزرگراهها، باعث صرفه جویی در زمان رانندگان و آسایش خاطر آنها می شود. در نتیجه، باعث افزایش عبورو مرور از بزرگراه و در نتیجه افزایش درآمد عوارضی می گردد. مدت هاست که باجه هاي عوارضی در دنیا مجهز به سیستم اخذ عوارض الکترونیکی هستند و امروزه این سیستم ها بااستفاده از تکنولوژي RFID طراحی و ساخته می شود.
 
9) ردیابی اسناد و کتاب ها:
تکنولوژي RFID به مدیریت و ردیابی اسناد و کتاب هاکمک می کند. با استفاده از RFID ، علاوه بر تسریع در یافتن اسناد مورد نظر، از سرقت اسناد مهم تا حد زیادي پیش گیري می شود. در این کاربرد، تگ ها بصورت برچسب هاي کوچک روي اسناد یا داخل جلد کتاب نصب می شوند. بااستفاده از ریدر دستی، می توان لیست اسناد و کتابهاي موجود را بروز کرد و یا به دنبال سند یا کتاب خاصی گشت. ضمن اینکه این سیستم در تسریع فهرست گیري از اسناد یا موجودي گیري از کتب نقش به سزایی دارد. مضافا،در مبادي ورود و خروج،می توان ریدر هایی بصورت گیت نصب کرد تا در صورت خروج اسناد غیر مجاز، سیستم آلارم بدهد.
10) ردیابی کانتینرها:
براي جلوگیري از گم شدن کانتینر ها در محوطه بندر، نیز جلوگیري از بروز تصادفات درمحوطه بارگیري و همچنین پیش گیري از سرقت، می توان از تکنولوژي RFID استفاده کرد. در صورت استفاده از سیستم RFID مناسب کاربرد ردیابی کانتینر، امکان شناسایی محل کانتینرها با دقت زیاد وجود دارد. همچنین این سیستم امکان پیش گیري ازحوادث ناشی از برخورد ماشین آلات موجود در بندر با پرسنل را فراهم می کند. همچنین پلمب هاي الکترونیکی هوشمند می توانند به امنیت بیشتر کانتینر ها کمک کنند. این تگ ها، باز و بسته شدن درب کانتینر را ثبت و به ریدر منتقل می کنند.
11) پزشکی:
در بیمارستانها این tagها براي تعیین موقعیت تجهیزات و پرسنل در هر لحطه به کار میروند.علاوه بر آن براي کنترل موجوديها از جمله خون،دارو و... نیز کاربرد دارد.


مزیت کاربرد RFID:
به طور کلی می توان کاهش هزینه ها (کاهش فعالیت هاي دستی و افزایش سرعت) ، اتوماسیون (بدون توقف) ، کاهش خطا ،کنترل فرایندهاي غیر قابل رویت، امکان به روز رسانی بر چسب ها بدون دخالت دست، امنیت و یکپارچگی را از عمده ترین مزایاي سیستم هاي مبتنی بر تکنولوژي RFID دانست.

 

مقالات مرتبط:

نقش فناوری RFID در فناوری اطلاعات

اجزای تشکیل دهنده RFID

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت سیستم پرداز گیل میباشد. طراحی و اجرا: رایمون نگارش

copyyright   2013