دستگاه کارتخوان ورزشی - استخر غدیر آستانه اشرفیه

نصب و راه اندازی دستگاه خدمات ورزشی با کارتخوان هوشمند و تحت شبکه در استخر غدیر آستانه اشرفیه - 94/05