اتوماسیون باشگاهی اعتباری - باشگاه فرهنگی ورزشی پارسیان در رشت

نصب و راه اندازی سیستم  اتوماسیون باشگاهی / اعتباری ، اثر انگشتی ، کارتی و تحت شبکه در باشگاه فرهنگی ورزشی پارسیان (رشت)- 94/05