دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره - شرکت آرامش رامسر

نصب و راه اندازی اتوماسیون حضور و غیاب تشخیص چهره ، انگشتی ، کارتی و تحت شبکه در شرکت آرامش رامسر - 94/05