اتوماسیون حضور غیاب- شرکت نوین بافان سرزمین شاد

نصب و راه اندازی یک عدد دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی ، کارتی ، تحت شبکه مدل V800C02FL در شرکت نوین بافان سرزمین شاد - 94/04